Bygherre

Hvis du er bygherre, kan du spare penge ved at tænke arbejdsprocesserne i dit byggeprojekt igennem på forhånd. Hvis der skal arbejdes i højden, er det naturligt at tænke stillads, og du kan spare både tid og penge ved at planlægge stilladset, så det passer til de funktioner, det skal bruges til, både som adgangsvej og som arbejdsplads.

Som bygherre har du ansvar for at der udarbejdes en Plan for Sikkerhed og Sundhed for stilladsarbejdet, hvis der er flere entreprenører, der skal bruge det. Og du skal sikre dig, at der indgås aftaler med de relevante entreprenører om etablering, vedligehold og nedtagning af stilladset.

På denne side kan du finde en række materialer, som kan hjælpe dig med at foretage denne planlægning på en effektiv og sikker måde.

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

Tjekliste til brug ved projektering er et redskab til den, der projekterer arbejde i højden. Den oplister de faktorer, som der skal tages højde for, når man vælger at bruge stillads.

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Læs mere om, hvordan du kan og skal håndtere de pligter, du har som bygherre på byggeproces.dk.

Håndværkernes sikkerhed er også dit ansvar – parcelhusejere

Håndværkernes sikkerhed er også jeres ansvar – boligselskaber

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – eller en af konsulenterne i Bam-bus