Entreprenør med eget stillads

Hvis du som entreprenør selv ejer stilladset og er vant til at stille det op, skal du være opmærksom på, at mange stilladsregler er blevet ændret i de senere år:

  • Der er nye regler for, hvordan man stiller forskellige typer stilladser op.
  • Der er nye regler for, hvordan og hvornår man skal være sikret under opstillingen af stilladset.
  • Der er skarpere fortolkninger af ansvarsforholdet ved opstilling og brug af stillads.

Stilladset skal stilles op på samme niveau som hvis men er professionel Stilladsopstiller

Vær opmærksom på at det kræver uddannelse at opstille stilladser over en vis højde, se mere i Håndbogens afsnit om Facade- og murerstilladser og BFAs Faktablad om oversigt over lovpligtige kurser.

På denne side kan du læse forskellige materialer om disse forhold.

Faktablad og video om opstilling og nedtagning af bukkestilladser

Faktablad og video om opstilling, nedtagning og brug af brede rullestilladser.

Branchevejledning om opstilling og nedtagning af systemstilladser.

AT-vejledning om ansvar forklarer reglerne for fordelingen af ansvar for opstillingen af korrekte stilladser

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – eller en af konsulenterne i Bam-bus