Entreprenør uden eget stillads

Du er som entreprenør med folk på stilladset altid ansvarlig for at arbejdet kan foregå arbejdsmiljømæssigt forsvarligt.

Hvis du skal sende dine medarbejdere op i et stillads, skal du tage en vigtig beslutning, som både kan spare dig tid og penge og samtidig sikre, at det arbejde, som skal foregå på stilladset, kan foregå sikkert og nemt.

Et billigt stillads kan ligne en god investering, men kan ende med at være både dyrt og farligt. Der er mange krav til stilladser, som skal bruges til at arbejde fra, og det er som regel også hurtigere og mere produktivt at arbejde fra et stillads, som passer til det arbejde, der skal udføres fra det.

Du kan selv definere, hvorledes du vil have stilladset indrettet, så der kan arbejdes forsvarligt fra det. I det tilfælde har du ansvaret for indretningen. Men du kan også beskrive det arbejde, der skal foregå og så overlade det til stilladsopstilleren at definere indretningen. I det tilfælde påtager han sig ansvaret som leverandør.

Herunder kan du finde links til forskellige vejledninger, som kan være nyttige, når man skal forholde sit til, hvilke stilladser man skal bruge.

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

Tjeklisten er nyttig i f.t. den daglige kontrol af stilladsets tilstand. Stilladser ændres ofte undervejs, fordi håndværkerne skal have materialer op eller foretage nye arbejdsopgaver, og det er ikke altid, de husker at genetablere rækværker osv. Det kan især være et problem, hvis der er flere håndværkergrupper, der bruger stilladset.

AT-vejledning om ansvar forklarer reglerne for fordelingen af ansvar for opstillingen af korrekte stilladser.

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – eller en af konsulenterne i Bam-bus