Håndværker på stilladset

Som medarbejder har du også pligt til at forholde dig til, at stilladset er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige og virker efter hensigten. Hvis du opdager fejl og mangler på stilladset, skal du enten selv prøve at udbedre det; eller hvis du ikke kan, skal du fortælle det til din arbejdsmiljørepræsentant, din arbejdsleder eller din arbejdsgiver.

Hvis du midlertidigt er nødt til at fjerne en del af stilladset – fx hvis du skal have materialer ind – skal du dels selv sørge for at være sikret mod nedstyrtning, og dels sørge for, at sætte stilladsdelene på plads igen.

På denne side kan du læse forskellige materialer om arbejdsmiljøreglerne på stilladsområdet. Der ligger også en tjekliste, som du kan printe ud og bruge til hverdag, så du er sikker på, at det stillads, du arbejder fra, er sikkert og lever op til reglerne.

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

Tjeklisten er nyttig i f.t. den daglige kontrol af stilladsets tilstand. Stilladser ændres ofte undervejs, fordi håndværkerne skal have materialer op eller foretage nye arbejdsopgaver, og hvis stilladset skal bruges af flere håndværkergrupper, har du stadig ansvar for, at deres adgangsveje og fælles arbejdsområder er sikre.

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – eller en af konsulenterne i Bam-bus