Projekterende

Hvis du rådgiver en bygherre, hvad enten det er som projekterende eller mere generelt, kan du spare tid og penge ved at have styr på de udfordringer, som arbejde i højden kan føre med sig. Hvis det er relevant at bruge et stillads, og hvis flere håndværkergrupper skal bruge det som adgangsvej eller arbejdsplads, er det en fordel på forhånd at have defineret disse behov, så stilladset passer til dem. Det koster tid og penge at skulle lave for meget om, når først stilladset er rejst.

Hvis du er projekterende og projekterer dele af et projekt – eller det hele – skal du bl.a. sikre dig, at projektet beskriver, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkert. Og at man kan bruge egnede tekniske hjælpemidler til håndtering af byrder, hvis der er tale om tunge løft. Begge dele kan være vigtige, når der skal foregå arbejde i højden, f.x. på et stillads.

Hvis du er en af flere projekterende, skal du medvirke til, at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for, bliver klarlagt. På den måde bidrager du til, at det samlede projekt lever op til arbejdsmiljøloven – også i udførelsesfasen.

På denne side kan du finde en række materialer, som kan hjælpe dig med at foretage projektering og planlægning på en effektiv og sikker måde.

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

Tjekliste til brug ved projektering er et redskab til den, der projekterer arbejde i højden. Den oplister de faktorer, som der skal tages højde for, når man vælger at bruge stillads.

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Byggeproces.dk er en hjemmeside, som indeholder en masse information og eksempler på, hvordan man kan opfylde sine pligter som projekterende, koordinator eller arbejdsleder.

branchevejledning om projekterende og rådgiveres pligter ift arbejdsmiljø

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – Klik her