Stilladsopstiller

Den virksomhed, der opstiller stilladset har ansvaret for, at det er opstillet sikkerhedsmæssigt korrekt, fx adgangsvej, rækværk og fastgørelser.

Stilladsopstilleren kan både være et stilladsfirma eller fx et murerfirma.

Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan men man forholder sig i forhold til storm, sne m.m.. Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset – herunder belastning af stilladset og arbejdets art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig, om at stilladset kan klare de påregnelige belastninger

Herunder kan du læse om regler og praksis på området.

Branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser beskriver stilladsopstillers pligter som arbejdsgiver.

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

AT-vejledning om ansvar forklarer reglerne for fordelingen af ansvar for opstillingen af korrekte stilladser

AT-vejledning om bygherrens ansvar – hvem, hvor, hvornår beskriver, hvilke ansvar og pligter, bygherren har på forskellige typer byggeprojekter, og hvad rådgiveren derfor skal være opmærksom på.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulent i Videntjenesten – eller en af konsulenterne i Bam-bus