Stilladsopstiller

  •  Som opstiller

Den virksomhed, der opstiller stilladset – uanset om det er et stilladsfirma, hvis ansatte ikke selv skal arbejde på det færdige stillads, eller det fx er et murerfirma, hvis ansatte selv skal arbejde på det færdige stillads – har ansvaret for, at stilladset er opstillet korrekt. Stilladsopstilleren skal udlevere en brugsanvisning til brugeren af stilladset, der beskriver hvordan stilladset løbende skal efterses, og herunder hvordan men man forholder sig i forhold til storm, sne m.m.. Ligeledes skal brugsanvisningen indeholde en grundig beskrivelse af brugen af stilladset – herunder belastning af stilladset og arbejdets art. Ved stilladser, hvor opstillingen afviger fra leverandørens standardopstillingsvejledning, skal der foreligge en konstruktionsberegning fra en sagkyndig, om at stilladset kan klare de påregnelige belastninger

  • Som arbejdsgiver

Ulykkerne sker især når folk falder ned fra stilladset, eller ved at bundmanden får genstande i hovedet. Nogle få forholdsregler kan gøre risikoen for ulykker og arbejdsskader mindre.

Herunder kan du læse om regler og praksis på området.

Branchevejledningen om opstilling og nedtagning af stilladser

Standardblade for systemstilladser beskriver hvilke krav, der stilles til systemstilladser, som skal bruges til forskellige typer arbejde.

AT-vejledning om ansvar forklarer reglerne for fordelingen af ansvar for opstillingen af korrekte stilladser

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte vores konsulenter i Bam-bus – Klik her