Mere info

På denne side, kan du finde links, pjecer og andet ekstra information omkring opstilling, håndtering og korrekt brug af stilladser

Her kan du downloade en Pjece om Korrekte stilladser

Her kan du læse tema nummeret fra Under Hjelmene omkring Korrekte stilladser

BFA Bygge & Anlæg:

Stilladser, personløftere m.m.

Opstilling og nedtagning af stilladser

Standardblade for systemstilladser

Faktablad om stilladsarbejde

Byggeproces.dk

Bygergo.dk

Arbejdstilsynet:

Stilladsopstillerens ansvar

Bygherrens pligter