Mere info

På denne side, kan du finde links, pjecer og andet ekstra information omkring opstilling, håndtering og korrekt brug af stilladser

Her kan du downloade en Pjece om Korrekte stilladser – Klik her

Her kan du læse tema numret fra Under Hjelmene omkring Korrekte stilladser – Klik her

BFA Bygge & Anlæg:

http://www.bfa-ba.dk/kraner-stiger-og-stilladser/stilladser-personloeftere-mm 

http://www.bfa-ba.dk/media/2673441/opstilling-og-nedtagning-af-stilladser-print-2014.pdf

http://www.bfa-ba.dk/media/2292280/standardblade-for-systemstilladser-dec-2013-print.pdf

http://www.bfa-ba.dk/media/2982083/faktablad-om-stilladsarbejde.pdf

http://www.bfa-ba.dk/bygherre-og-raadgivere/branchevejledning-om-projekterendes-og-raadgiveres-pligter

 AT:

Stilladsopstillerns ansvar – klik her

Bygherrens pligter – klik her