Typiske fejl ved valg af stilladstyper

  • Der vælges rammestillads, idet der er brug for et klasse-3 stillads. Det betyder, at der ikke kan køres med trillebør og andre tekniske hjælpemidler igennem rammerne.
  • Der vælges et bredt søjlestillads uden konsoller. Det betyder at det er svært at flytte arbejdshøjder, når der er nye arbejdsopgaver.
  • Der vælges rammestillads eller smalt søjlestillads til tagarbejde. Det betyder, at det kan være svært at kombinere tagarbejdet med transport og oplagring af materialer.
  • Der vælges ladetårne i klasse 3. Det betyder, at ladetårnet ikke kan klare store belastninger, når leverandører kommer med store leverancer. Ladetårnet overbelastes, eller også må materialerne afleveres på jorden med ergonomisk belastning for håndværkerne til følge.

Det er vigtigt at bemærke at alle disse problemer kan løses undervejs:

  • ved at udbygge stilladset, både i bredde og lastklasse,
  • ved at nedtage en type stillads og opsætte et nyt,
  • ved at stilladset nedtages, og at lifte og arbejdsplatforme bruges til de sidste arbejdsfunktioner.

Disse løsninger er imidlertid dyre, og derfor vil en grundig vurdering af valg af stilladstype fra starten betyde en ergonomisk fordel for de håndværkere, der skal arbejde på stilladset, en økonomisk fordel for bygherren og uden tvivl en hurtigere og bedre byggeproces. Det er vigtigt, at alle håndværkergrupperne inddrages i planlægning af brug af stilladset. Dermed ved bygherren (og stilladsfirmaet), hvilke arbejdsfunktioner der skal udføres på stilladset i løbet af byggeriet.