Murerstillads

Et murerstillads er som regel et såkaldt søjlestillads, som består af søjler, længderør, dæk og diagonaler. Når det imødekommer særlige krav til bredde og belastning, kaldes det et murerstillads.

Et murerstillads er mere solidt og væsentlig tungere end et facadestillads, men kan også belastes med op til den dobbelte vægt af et facadestillads. Murerstilladset giver ofte mere plads på stilladet, og der er mulighed for at sætte materialer på stilladset, da det har en større bæreevne.