korrektestilladser.dk

Forsvarlig ekstra arbejdshøjde

Der må ikke på stilladsdæk arbejdes fra stiger, bukkestilladser eller andre løse genstande. Hvis det er nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, må denne kun etableres med anvendelse af egnet materiel, som skal fastgøres forsvarligt. Adgangen til den ekstra arbejdshøjde skal være forsvarlig, og der skal være truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning fra den ekstra arbejdshøjde. 

Arbejde fra løse genstande, såsom stiger eller bukkestilladser er ikke tilladt.

Billede viser eksempel på opsat konsoller og dæk med trapper og indvendige opskydelige rækværker til facadearbejder.