korrektestilladser.dk

Sikker løsning ift. adgangsvej

Når man vælger en adgangsvej til et systemstillads i enden af stilladset, er man udfordret ift. at komme sikkert ind på stilladsdække, samt manglende sikring ved udførsel af arbejde tæt ved adgangsvejen.

Manglende sikring ved udførsel af arbejde tæt ved adgangsvejen samt udfordring på at komme sikkert ind på stilladsdækket.

Eneste sikker løsning ift. adgangsvej til et søjlestillads.  

Trappen bygges på et 3 m. felt, så man får en god ergonomisk adgangsvej og der sikres mod fald ned i trappehullet.