korrektestilladser.dk

Sikker løsning ift. adgangsvej

Sikker løsning ift. adgangsvej Når man vælger en adgangsvej til et systemstillads i enden af stilladset, er man udfordret ift. at komme sikkert ind på stilladsdække, samt manglende sikring ved udførsel af arbejde tæt ved adgangsvejen. Udfordring Manglende sikring ved udførsel af arbejde tæt ved adgangsvejen samt udfordring på at komme sikkert ind på stilladsdækket. […]

Sammenbygning af stilladshjørner

Sammenbygning af stilladshjørner Hvis stilladset ikke er korrekt sammensat i hjørnerne med specialfabrikerede komponenter fra Vinderup, vil det ikke opnå samme stabilitet, og bredden af stilladset vil blive mindre i forhold til transport af materialer rundt om hjørnet. Udfordring Når stilladset ikke er sammen bygget i hjørnerne med specialfabrikken Vinderup, så opnår man ikke samme […]

Oplagring af materialer

Oplagring af materialer Stilladser muliggør sikker adgang til højder og effektiv oplagring af byggematerialer. Den midlertidige struktur organiserer arbejdspladsen og forbedrer samlet arbejdseffektivitet og sikkerhed ved korrekt opbevaring af materialer. Udfordring Oplagring af materialer. Løsning Super eksempel på oplagring af materialer på stillads, som sjældent ses. Tilbage

Forsvarlig ekstra arbejdshøjde

Forsvarlig ekstra arbejdshøjde Der må ikke på stilladsdæk arbejdes fra stiger, bukkestilladser eller andre løse genstande. Hvis det er nødvendigt med ekstra arbejdshøjde på et stilladsdæk, må denne kun etableres med anvendelse af egnet materiel, som skal fastgøres forsvarligt. Adgangen til den ekstra arbejdshøjde skal være forsvarlig, og der skal være truffet sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning […]

Risiko for fald på ca. 2 meter

Risiko for fald på ca. 2 meter Manglende indvendigt rækværk på trappetårne med risiko for fald på ca. 2 meter. Udfordring HAKI universal S 4- her er et indvendigt rækværk. Men det er ikke vist i rammestilladsets katalog. Stilladsmontøren oplyser ofte at der ikke findes nogen løsning. Løsning Haki har nu bekræftet, at der kan […]

Hjørner på Peri-stillads

Hjørner på Peri-stillads Her ses hvordan hjørneplade kan indrettes så man i stor udstrækning undgår brædder, plader eller stilladsdæk fremadrettet. Angående brug af komposit dæk så anvender Peri Airsteps Combidæk som kan kobles på stilladset med konsoller der kan bringes med rundt af de ansatte på pladsen. Deres dæk er det klasse 6 til og […]

Materialeoplag

Materialeoplag Materialetårne er meget praktiske til en lang række opgaver i forbindelse med arbejde på stilladser. Det er vigtigt at sikre sig, at de kan optage den vægt, som materialerne har. Tjek derfor om også materialetårnet har den rigtige lastklasse. Udfordring For tung en vægt kan udgøre farer ved last på materialetårne. Løsning Undgå ulykker […]

Murerarbejde

Murerarbejde Nogle stilladser kan indrettes med forskudte dæk, hvilket kan være praktisk til visse arbejdsopgaver. Men pas på, at de bliver tilpasset til den enkelte arbejdsopgave og den enkelte medarbejder. Fx må opmuringsarbejde kun foregå mellem knæ- og skulderhøjde. Udfordring Opmuringsarbejde må ikke foregå over knæ- og skulderhøjde. Løsning Tilpas stilladsets forskudte dæk afhængigt af […]

Tømrerarbejde 

Tømrerarbejde Det er ofte et problem, at der vælges stilladser, som er for smalle til de relevante tekniske hjælpemidler, så medarbejderne bliver nødt til at håndtere tunge bygningsdele manuelt. Sørg derfor for, at stilladset er indrettet med passende bredde.  Udfordring For lidt arbejdsplads besværliggør arbejdsprocessen. Løsning Sørg for tilstrækkeligt med arbejdsplads på stilladset for at […]