korrektestilladser.dk

Entreprenør med eget stillads

Hvis du som entreprenør selv ejer stilladset og er vant til at stille det op, skal du være opmærksom på, at mange stilladsregler er blevet ændret i de senere år:

  • Der er nye regler for, hvordan man stiller forskellige typer stilladser op.
  • Der er nye regler for, hvordan og hvornår man skal være sikret under opstillingen af stilladset.
  • Der er skarpere fortolkninger af ansvarsforholdet ved opstilling og brug af stillads.
  • Stilladset skal stilles op på samme niveau som hvis man er professionel Stilladsopstiller


Vær opmærksom på at det kræver uddannelse at opstille stilladser over en vis højde, se mere i Håndbogens afsnit om Facade- og murerstilladser og BFAs Faktablad om oversigt over lovpligtige kurser her.

På denne side kan du læse forskellige materialer om disse forhold.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte os.