korrektestilladser.dk

Hvem har ansvaret?

Det kræver en del faglig indsigt og uddannelse at skrue et stillads korrekt sammen. Derfor er der regler for, hvem der har ansvaret for, hvorledes indretningen og opstillingen er fordelt. 

Hvis du skal bestille et stillads, kan du vælge præcist at beskrive det arbejde, der skal udføres fra det, og på det grundlag lade stilladsopstilleren bestemme stilladsets indretning. Så har opstilleren ansvaret for indretningen. Eller du kan beskrive det nøjagtige stillads, som du vil have det, og så har du ansvaret. 

Det er under alle omstændigheder stilladsopstillerens ansvar, at stilladset – uanset indretningen – er opstillet korrekt i forhold til stilladstype, fastgørelser, understøttelse o.l.

Det er derfor en fordel, at det ved bestillingen af stilladset klart beskrives, hvem der har ansvaret for projektering af indretningen.

Stilladsopstillerens ansvar

"Det er en forudsætning for, at et stillads kan anvendes forsvarligt af dem, der skal arbejde fra det, at der er truffet de rigtige beslutninger om bl.a. lastklasse, breddeklasse og stilladstype samt om der fx skal monteres konsoldæk, der kan hæves og sænkes uafhængigt af hoveddækkene. Det forudsætter, at der er taget højde for de arbejdsprocesser, der skal udføres fra stilladset, herunder om der er behov for at oplagre materialer, bruge tekniske hjælpemidler og maskiner, antallet af personer, der skal arbejde på stilladset, samt om der er brug for at transportere materialer lodret eller vandret.”

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte os.