korrektestilladser.dk

Om korrektestilladser.dk

Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemfører sammen med byggeriets organisationer lige fra bygherrer til håndværkere en særlig indsats på stilladsområdet. Der vil være særligt fokus på bygherrer og projekterendes pligter, når der skal anvendes stillads, og på entreprenørens og håndværkerens arbejde fra et stillads.

På denne webside kaster vi lys over de spørgsmål der er, når der skal arbejdes med stilladser.

Effektiv stilladsanvendelse: Nøglen til sikker byggeproces

Stilladser anvendes af mange håndværkere til mange formål, fordi der i branchen og hos Arbejdstilsynet er en generel opfattelse af, at stilladser er gode og sikre tekniske hjælpemidler, når der skal arbejdes i højden. Men det kræver klare overvejelser og beslutninger om, hvad stilladset skal bruges til. Ellers kan det betyde både ulykker og en masse problemer med fx adgang til, brug af og transport på stilladset.

Bygherren og rådgiveren skal beslutte, hvordan man fx har tænkt sig at montagearbejdet på facaden, tagarbejdet, materialeafsætning og transport ind på etagerne, murerarbejde, vinduesmontering, pudsearbejde skal foregå. Kontakt mellem rådgiver, stilladsfirma og håndværkere er dernæst lige så vigtig, da der altid skal ske justeringer og ændringer af stilladset undervejs i byggeriet, og det skal være aftalt, hvem der arbejder hvor på hvilke tidspunkter. Sidst, men ikke mindst, skal hovedentreprenør aftale med de enkelte fagentrepriser om hvordan og hvorledes fællesstilladser anvendes, herunder hvem der har ansvar for ændringer og kvalitetssikring af disse og fordeling af udgifter på entrepriserne.