korrektestilladser.dk

Projekterende

Du kan som projekterende beskrive præcist hvorledes du vil have stilladset indrettet, så der kan arbejdes forsvarligt fra det. I det tilfælde har du ansvaret for indretningen. 

Du kan også beskrive det arbejde, der skal foregå på stilladset og på det grundlag lade stilladsopstilleren bestemme stilladssets indretning. Så har stilladsopstilleren ansvaret for indretningen. 

Hvis du rådgiver en bygherre, hvad enten det er som projekterende eller mere generelt, kan du spare tid og penge ved at have styr på de udfordringer, som arbejde i højden kan føre med sig. Hvis det er relevant at bruge et stillads, og hvis flere håndværkergrupper skal bruge det som adgangsvej eller arbejdsplads, er det en fordel på forhånd at have defineret disse behov, så stilladset passer til dem. Det koster tid og penge at skulle lave for meget om, når først stilladset er rejst. 

Hvis du er projekterende og projekterer dele af et projekt – eller det hele – skal du bl.a. sikre dig, at projektet beskriver, hvordan de enkelte arbejder eller arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkert. Og at man kan bruge egnede tekniske hjælpemidler, fx en vinduesløfter, til håndtering af byrder, hvis der er tale om tunge løft. Begge dele kan være vigtige, når der skal foregå arbejde i højden, f.x. på et stillads. Se i øvrigt mere om tekniske hjælpemidler, fx en vinduesløfter som kan anvendes på stillads på bygergo.dk. Her er også andre eksempler på gode løsninger på arbejde i højden 

Hvis du er en af flere projekterende, skal du medvirke til, at eventuelle grænseflader til projekter eller projektdele, som andre projekterende er ansvarlige for, bliver klarlagt. På den måde bidrager du til, at det samlede projekt lever op til arbejdsmiljøloven – også i udførelsesfasen. Dette gælder også når der sker ændringer i projektet, fx ved om-projektering eller nye opgaver, hvor der skal bruges stillads. Her bliver entreprenøren eller den som vælger stilladset også projekterende. 

På denne side kan du finde en række materialer, som kan hjælpe dig med at foretage projektering og planlægning på en effektiv og sikker måde.

Hvis du har spørgsmål om stilladser er du velkommen til at kontakte os.